Ιστορικό της Ομοσπονδίας

Ιστορικό της Ομοσπονδίας


Ποιούς καλύπτει:

Συλλόγους εργαζομένων στους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής. Ασφαλιστικά Ταμεία, τη (Γ.Γ.Κ.Α) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, τον ΟΠΑΔ.

Συγκεκριμένα τους συλλόγους των εργαζομένων από 14 Ασφαλιστικά Ταμεία, την Γ.Γ.Κ.Α, τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), τον ΟΠΑΔ.


Σκοπός:

Η προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των αποδοχών, η διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του κλάδου. Η ανάδειξη των προβλημάτων της κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την αναζήτηση λύσεων για την αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού.Μέσα - Δραστηριότητες:

Η Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 10 χρόνια, αρκετές μελέτες που αφορούν στην λειτουργία του Ασφαλιστικού Συστήματος, το επίπεδο των παροχών, οικονομικά των Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λ.π. έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10 ημερίδες με θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παράλληλα εκδίδει εδώ και δύο χρόνια το περιοδικό ο "Ασφαλισμένος" που παρέχει έγκυρη ενημέρωση για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων, ανάλυσης νόμων, εγκυκλίων κ.λ.π. ειδήσεις και ρεπορτάζ από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Σημαντική είναι η έκδοση του βιβλίου με τίτλο "η αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων" που περιλαμβάνει την κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των πόρων την αξιοποίηση της ακίνητης κοινωνικής περιουσίας κ.λ.π.Αξιοποίηση Πορείας - Νέοι Στόχοι:

Η Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες στηρίχθηκαν με κινητοποιήσεις των μελών της, για το όφελος των εργαζομένων στα Ν.Π.Δ. (Ν. 103/75) που είχαν ως αποτέλεσμα την εξομοίωση του καταβαλλομένου ποσού με το αντίστοιχο που χορηγείται στους δημόσιους υπαλλήλους (από 1/1/2000).
Το 2001 μετά από απεργιακές κινητοποιήσεις και στη συνέχεια μέσα από διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, υπεγράφη η πρώτη συλλογική συμφωνία μεταξύ Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π και του Δημοσίου για την καταβολή ειδικού επιδόματος στους εργαζομένους 60.000 δρχ. από 1/9/2001.

Στους αμέσως επόμενους στόχους συμπεριλαμβάνεται η παραπέρα βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων του χώρου, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η άσκηση πίεσης για πρόσληψη προσωπικού, η εξασφάλιση προγραμμάτων εκπαίδευσης, η ισότιμη συμμετοχή των εκπροσώπων μας στα Δ.Σ. των ταμείων κ.λ.π.
Παράλληλα η Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π με στόχο κ.λ.π. έρευνα, την διενέργεια μελετών, την δημιουργία τράπεζας δεδομένων και την επεξεργασία προτάσεων για το μέλλον της κοινωνικής Ασφάλισης, δημιουργία από τις αρχές του 2002 "Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης".

Εκτύπωση PDF

Created by Siteline