ΕΤΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΟΠΥΥ

Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων ΣΥΑΤ

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΕΤΑΑ

Σύλλογος Υπαλλήλων τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Οργανισμός Εργατικής Εστίας ΟΕΕ

ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ETAM               ΠΟΠΟΚΠ        

 

 

Αθήνα 22-2-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ»

Με σειρά αποφάσεών του, ο Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. κ. Σέμπος προχώρησε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 στην «τοποθέτηση» των στελεχών και υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νέο οργανισμό του φορέα (Π.Δ. 8/2019, ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23.01.2019). Όπως όμως διαπιστώνεται, με τις αποφάσεις του αυτές ο Διοικητής του ΕΦΚΑ παραβιάζει συνειδητά τη νομιμότητα, την οποία κανονικά θα έπρεπε να διασφαλίζει.

Συγκεκριμένα:

Ενώ το άρθρο 18 παρ. 1α του ν. 4492/2017, ορίζει ότι επανατοποθετούνται συνολικά στις νέες οργανικές μονάδες, όλοι οι υπάλληλοι που προΐστανται μέχρι σήμερα, διαπιστώνουμε ότι, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, προχωρά παρανόμως, στην τμηματική επανατοποθέτηση των στελεχών του φορέα, ξεκινώντας από την Κεντρική Διοίκηση.

Με αυτό τον τρόπο, υπάρχει άμεσος κίνδυνος, όταν τελειώσει αυτή η «τμηματική» διαδικασία, να βρεθούν χωρίς «θέση ευθύνης», πολλοί συνάδελφοί μας, που σήμερα ασκούν αυτά τα καθήκοντα. Είναι φανερό, ότι επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας και της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, ώστε να προωθηθούν σε θέσεις ευθύνης κάποιοι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν με τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν, να «τοποθετηθούν» σ’ αυτές.

Το άρθρο 18 παρ. 1β του ν. 4492/2017, αναφέρει ρητά ότι: «…τοποθετούνται προϊστάμενοι ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εκείνοι που διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο αυτό.». Όποιος όμως εξετάσει, τις αποφάσεις που μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από μεριάς Διοικητή ΕΦΚΑ, υπάρχουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ο νόμος παραβιάζεται. Γι’ αυτό και βλέπουμε συναδέλφους χωρίς να διαθέτουν στοιχειωδώς τα απαιτούμενα χρόνια προϋπηρεσίας, να αναλαμβάνουν άμεσα καθήκοντα προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμημάτων της Κεντρικής Διοίκησης, παραγκωνίζοντας άλλους οι οποίοι διαθέτουν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας αλλά και άσκησης καθηκόντων σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, με αυτές τις αναξιοκρατικές επιλογές της, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας που ουσιαστικά διοικεί τον ΕΦΚΑ, επιδιώκει την δημιουργία μίας νέας ιεραρχίας στον Ενιαίο Φορέα, παραβιάζοντας βάναυσα κάθε έννοια νομιμότητας και κανόνων αξιοκρατίας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 4 ν. 4492/2017, θα πρέπει «μέσα σε ένα (1) μήνα από το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων», να γίνει η προκήρυξη των θέσεων ευθύνης, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης κι εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Διευθύνσεων και Τμημάτων του ΕΦΚΑ. Απ’ όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, καμία τέτοια προεργασία δεν έχει υπάρξει από μεριάς της Διοίκησης του ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι, όσοι υπάλληλοι έχουν τοποθετηθεί μη νομότυπα σε θέσεις ευθύνης απολαμβάνουν το προνόμιο της αυξημένης μοριοδότησης, σε βάρος όλων εκείνων των συναδέλφων μας που αντικειμενικά διαθέτουν τα προσόντα, ώστε να κριθούν για τις θέσεις αυτές από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Με αυτή τη μεθόδευση, γίνεται συνειδητή προσπάθεια από μεριάς πολιτικής ηγεσίας να παρέμβει και στις κρίσεις, όταν και όποτε αυτές γίνουν, επηρεάζοντας ουσιαστικά τον αριθμό των μορίων ώστε να ευνοηθούν οι «ημέτεροι» όσο γίνεται περισσότερο.

Ο ΕΦΚΑ λειτουργεί τυπικά από 1/1/2017. Ουσιαστικά όμως έχουν ήδη παρέλθει δυόμιση χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του το καλοκαίρι του 2016. Σ’ αυτά τα δυόμιση χρόνια όφειλε η Διοίκησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα και από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, να έχει μεριμνήσει για τη δημιουργία «επετηρίδας» των υπαλλήλων του φορέα, ώστε να είναι καταγεγραμμένα και γνωστά σε όλους τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, στα πλαίσια της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Κάτι τέτοιο όμως ούτε έχει συμβεί, ούτε γνωρίζουμε αν ποτέ θα πραγματοποιηθεί από τη συγκεκριμένη Διοίκηση.

Οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας στο ζήτημα αυτό είναι δεδομένες και γίνονται με προφανή σκοπό, δηλαδή τη δική της «διευκόλυνση» ώστε να προωθηθούν αναξιοκρατικώς οι ευνοούμενοί της σε επιτελικές θέσεις ευθύνης και όχι μόνο.

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι, προφανώς και δεν είναι αναξιοκρατικές όλες οι τοποθετήσεις που έγιναν στην Κεντρική Διοίκηση. Αντιθέτως, τοποθετήθηκαν κι εκλεκτοί συνάδελφοί μας που αποτελούν κόσμημα για το στελεχιακό δυναμικό του φορέα και οι οποίοι με το ήθος, το έργο και την υπηρεσιακή τους πληρότητα εκτός των άλλων αναδεικνύουν καθημερινά και το εύρος της αδικίας που έχει υπάρξει με τις άλλες τοποθετήσεις.

Επιπλέον, από τον μέχρι τώρα αυταρχικό κι αναξιοκρατικό τρόπο των τοποθετήσεων στις οποίες έχει προβεί η πολιτική ηγεσία και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ (καθώς αναμένεται και η τοποθέτηση των απλών υπαλλήλων), γίνεται αντιληπτό ότι, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για κανέναν συνάδελφό μας, πως θα τοποθετηθεί εκεί που δικαιούται. Ο κίνδυνος εκδικητικού «ξεσπιτώματος», είναι πλέον ορατός κι αυτό είναι κάτι που κανείς μας δεν μπορεί να προσπερνά έτσι απλά, πόσο μάλλον το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ακόμα βρίσκεται σε ισχύ η απαράδεκτη διάταξη του ν. 4389/2016 περί «πλεονάζοντος» προσωπικού.    

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κι άλλα πολλά επί των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητή του ΕΦΚΑ. Πιστεύουμε όμως ότι, τα παραπάνω είναι ενδεικτικά για τον παράνομο κι αυθαίρετο τρόπο με τον οποίο ενήργησαν κι ενεργούν οι πολιτικοί προϊστάμενοι του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ.

Με την ευθύνη που έχουμε ως εκπρόσωποι των εργαζομένων του Ενιαίου Φορέα, δηλώνουμε ρητά και προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν προτιθέμεθα να αφήσουμε αναπάντητες αυτού του είδους τις παράνομες ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας που παραβιάζουν τα εργασιακά μας δικαιώματα και καταστρατηγούν την κείμενη νομοθεσία.

Με συγκεκριμένες δράσεις σε όλα τα επίπεδα, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την εφαρμογή της νομιμότητας και της αξιοκρατίας, εν ανάγκη στρεφόμενοι και κατά παντός υπευθύνου που με ενέργειές του συνειδητά τις παραβιάζει.

Ταυτόχρονα, ως Συνδικαλιστικό Κίνημα δηλώνουμε ότι, θα σταθούμε ενεργά δίπλα στους συναδέλφους οι οποίοι πλήττονται προσωπικά από τις αποφάσεις της Διοίκησης και θα επιλέξουν την οδό της προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκιο τους και να ανατρέψουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

Ο αγώνας για την επικράτηση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας είναι ένας συλλογικός αγώνας, που αφορά τους πάντες. Η προσφυγή στην δικαιοσύνη βέβαια θα είναι το πρώτο βήμα γι’ αυτή την αποκατάσταση, αλλά όχι και το μόνο.

Εφ’ όσον η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισαν να πορευτούν στον δρόμο της αυθαιρεσίας και της καθεστωτικής συμπεριφοράς, θα βρουν απέναντί τους το σύνολο των εργαζομένων, αφού σε καμία περίπτωση δεν προτιθέμεθα να απεμπολήσουμε τα αναφαίρετα εργασιακά μας δικαιώματα.

Το ίδιο βέβαια ισχύει για το σύνολο των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε από την επομένη κιόλας της ψήφισης του «νόμου Κατρούγκαλου» μέχρι σήμερα. Ο ΕΦΚΑ πέρα από το γεγονός πως αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και στυγνότερες «εργασιακές γαλέρες» σε ολόκληρο το Δημόσιο, εξελίσσεται σ’ έναν οργανισμό όπου για μας τους εργαζόμενους δεν είναι τίποτα εξασφαλισμένο.

Αν δεν αντιδράσουμε αποφασιστικά και δυναμικά, μεσοπρόθεσμα η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα θα κυριαρχούν όλο και περισσότερο στη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας.          

 

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

Τηλ- Fax: 2103313732

grammateia@popokp.gr

Αθήνα,4-2-2019
Αρ.Πρωτ:
3705

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), προκηρύσσει πανελλαδική 24ωρη απεργία την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και συγκέντρωση - συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29) στις 11.00 π.μ.

Δείτε περισσότερα...

Δείτε ακόμα:

04 Φεβρουαρίου 2019, 15.24
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΠΟΚΠ 12-2-19
ΠΟΠΟΚΠ Αθήνα,4-2-2019 Αρ.Πρωτ: 3705                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία...
15 Ιανουαρίου 2019, 16.36
Προκηρυξη 34ου Συνεδριου
ΠΟΠΟΚΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ...
29 Νοεμβρίου 2018, 14.03
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30-11-2018
ΠΟΠΟΚΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                  ...
21 Νοεμβρίου 2018, 14.24
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-11-2018 ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΠΣΕΟΑΕΕ
ΠΟΠΟΚΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                  ...
21 Νοεμβρίου 2018, 13.30
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20.11.2018 ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΠΣΕ ΟΑΕΕ
ΠΟΠΟΚΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                  ...
21 Νοεμβρίου 2018, 13.19
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΕΛΩΝ ΠΣΕΟΑΕΕ
ΠΟΠΟΚΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                  ...
21 Νοεμβρίου 2018, 13.17
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΣΕΟΓΑ
ΠΟΠΟΚΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                  ...
21 Νοεμβρίου 2018, 13.12
ΠΟΣΕ ΙΚΑ - ΠΟΠΟΚΠ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ETAM ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ- ETAM      ...
08 Νοεμβρίου 2018, 15.05
Δ.Τ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΣΕ ΟΑΕΕ
ΠΟΠΟΚΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                  ...
08 Νοεμβρίου 2018, 15.00
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 9-11-2018
ΠΟΣΕ ΙΚΑETAM ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-...
04 Οκτωβρίου 2018, 16.58
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΠΟΚΠ-ΠΟΣΕΙΚΑ 10-10-2018
ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ETAM ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ- ETAM      ...

Created by Siteline