Ιαν 18

Μετακινήσεις εργαζόμενων με δικαστικές αποφάσεις εκτός νομού μόνιμης κατοικίας

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                              

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                         Αθήνα,19-1-2021                            

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα                                                           Αρ.Πρωτ:3851

Τηλ- Fax: 2103313732

grammateia@popokp.gr

 

                       ΠΡΟΣ

Διοικητή e-ΕΦΚΑ κο Χρήστο Χάλαρη

                                                      Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ κο Κων/νο Τσαγκαρόπουλο

                                                      Κοιν: Συλλόγους Μέλη μας

ΘΕΜΑ: Μετακινήσεις εργαζόμενων με δικαστικές αποφάσεις εκτός νομού μόνιμης κατοικίας

Κύριοι Διοικητές,

Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 104 του ν. 4764 (ΦΕΚ 256/Α΄/23-12-2020), ο e-ΕΦΚΑ παραιτείται από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων προσωρινών διαταγών, με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επαναπρόσληψη εργαζομένων σε υπηρεσίες του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μονιμοποίηση των συναδέλφων, εργαζόμενων με δικαστικές αποφάσεις, με τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων. Η εξέλιξη αυτή έλυσε ένα χρόνιο πρόβλημα και ταυτόχρονα απελευθέρωσε τους εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας από την ιδιότυπη ομηρία και αγωνία που βίωναν.

Σε εφαρμογή της σχετικής διάταξης, που προβλέπει ότι οι προσωποπαγείς θέσεις συστήνονται για τις ανάγκες της απονομής και εκκαθάρισης των συντάξεων, τις τελευταίες μέρες κοινοποιούνται στους συναδέλφους έγγραφα μετακίνησης σε οργανικές μονάδες συντάξεων. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν έγγραφα «Γνωστοποίησης Απασχόλησης», που ορίζουν τη μετακίνηση συναδέλφων σε άλλον νομό από αυτόν όπου ζουν με τις οικογένειές τους και εργάζονται μέχρι σήμερα. Οι μετακινήσεις αυτές δημιουργούν την ανάγκη στους συναδέλφους να μετακινούνται καθημερινά, διανύοντας δύο φορές την ημέρα αποστάσεις που για να καλυφθούν χρειάζεται κατ’ ελάχιστο μία ώρα κάθε φορά, με αποτέλεσμα την αύξηση του άγχους, του κινδύνου, αλλά και την οικονομική αιμορραγία των εργαζόμενων, με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο των μισθών τους. Επιπλέον για τις μετακινήσεις αυτές είναι αναγκαία η χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορεί να διατεθεί, καθώς οι συγκεκριμένες αποστάσεις δεν καλύπτονται με δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από τις υπηρεσίες.

Επειδή οι μετακινήσεις σε άλλον νομό δημιουργούν υπερμεγέθη και δυσεπίλυτα προβλήματα στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους, υποβαθμίζοντας -εκτός των άλλων- και το βιοτικό τους επίπεδο, ζητάμε την αναίρεση των μετακινήσεων από νομό σε νομό και την παραμονή των συναδέλφων σε υπηρεσίες εντός του νομού όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

  

Αντώνης Κουρούκλης

 

Η Γεν. Γραμματέας

 

Γιώτα Κίτσου

Εκτύπωση PDF

Created by Siteline