Δεκ 03

3839 3-12-20 ΠΡΟΣ ΠΟΣΕ ΙΚΑ

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                        

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                         Αθήνα, 3-12-2020                    

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα                                                                 Αρ. Πρωτ.: 3839

Τηλ- Fax: 2103313732

grammateia@popokp.gr

                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                       Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ

                                                                       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

                                                                       ΣτουςΣυλλόγους-Μέλη μας

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε απάντηση της επιστολής σας 600/25-11-2020 επισημαίνουμε ότι εύλογες απορίες προκαλεί η έμμεση αναφορά σας σε υποτιθέμενη μη τήρηση από την πλευρά της ΠΟΠΟΚΠ σχετικής δέσμευσης για την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία ενοποίησης των ΠΟΣΕ ΙΚΑ & ΠΟΠΟΚΠ. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην τελευταία κοινή τηλεδιάσκεψη στις 13-11-2020 υπήρξε σχετική αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως άλλωστε πoλλές φορές έχει διατυπωθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και σε κάθε ευκαιρία -πολλώ δε μάλλον στις κοινές συνεδριάσεις μας-, η αδιαπραγμάτευτη θέση της ΠΟΠΟΚΠ, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις αποφάσεις των συνεδρίων της, έγκειται στη δημιουργία μιας Ομοσπονδίας και ενιαίων συλλόγων ανά νομό, σύμπλεγμα νησιών κ.λπ. στον ΕΦΚΑ και, βέβαια, στην κατάρτιση κοινού πλαισίου διαχείρισης του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν στους συναδέλφους μας.

Θέματα που εκ των πραγμάτων ανακύπτουν ως προς τις διαδικασίες, τη μορφή κ.λπ. της νέας δομής είναι στο τραπέζι των περαιτέρω διαπραγματεύσεων.

Όσον αφορά στην πρόταση για άμεση πραγματοποίηση νέας κοινής τηλεδιάσκεψης, είμαστε απολύτως σύμφωνοι και προτείνουμε την Τρίτη 8/12/2020, σε ώρα που θα εξυπηρετεί την πλειονότητα των μελών των δύο Δ.Σ.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

  

Αντώνης Κουρούκλης

 

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου

Εκτύπωση PDF

Created by Siteline