Νοεμ 22

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                        Αθήνα,22-11-2019

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                 Αρ.Πρωτ: 3759                    

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

Τηλ- Fax: 2103313732

grammateia@popokp.gr

                                                                     Προς: Διοικητή ΕΦΚΑ κο Χρ. Χάλαρη

                                                                                  

Κύριε Διοικητά,

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι η διαδικασία «επαναξιολόγησης» του Οργανογράμματος του ΕΦΚΑ και η σχετική επιστολή σας, με την οποία ζητάτε «τις θέσεις και τις προτάσεις μας», είναι εντελώς προσχηματικές (δεν υπάρχει καν περίγραμμα των προθέσεων και των σχεδιασμών σας). Κατά την άποψή μας δεν υφίσταται καμιά πραγματική διαδικασία, αλλά μόνο προειλημμένες αποφάσεις, η υλοποίηση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση της επικοινωνιακού χαρακτήρα «πιλοτικής» Τοπικής Διεύθυνσης Συντάγματος, την οποία προετοιμάζετε εντός ενός οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου, για το οποίο -με βάση την εμπειρία από τις ήδη συσταθείσες Τ.Δ.- είχαμε εκφράσει έντονα τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις μας στη συνάντηση μαζί σας.

Παρότι δε, στη συγκεκριμένη συνάντηση ο ίδιος είχατε εκφράσει τον προβληματισμό σας για κάποιες από τις νέες οργανωτικές δομές (ΠΥΣΥ κ.λπ.) και για το χρονοδιάγραμμα της πλήρους ενοποίησης, οι σχετικές αποφάσεις σας κινούνται προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της προηγούμενης διαδικασίας. Με εξαίρεση, δηλαδή, κάποιες ελάσσονος σημασίας διαφοροποιήσεις, υλοποιείτε απαρέγκλιτα τις αποφάσεις της προηγούμενης Διοίκησης, που δημιούργησαν τα γνωστά αδιέξοδα και τις οποίες η σημερινή Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μέχρι πρόσφατα κατέκρινε και καταδίκαζε σε όλους τους τόνους.

Το πιο απογοητευτικό, όμως, είναι η αδιαφορία και η στάση της Διοίκησής σας απέναντι στους εργαζόμενους, που περιορίζουν όλο και περισσότερο τα περιθώρια συνεννόησης. Για ποιες θέσεις και προτάσεις να συζητήσουμε, όταν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ θεωρούμαστε «αναλώσιμοι», εγκαταλελειμμένοι στην τύχη μας και υπό καθεστώς «δουλοπαροικίας», στερούμενοι όχι μόνο την εξωτερική κινητικότητα αλλά ζώντας με αμφίβολη και την εσωτερική κινητικότητα… Διατηρώντας το υφιστάμενο πλαίσιο, όπου η τοποθέτησή μας εντός ΕΦΚΑ είναι άγνωστο εάν θα προκύψει μέσα από θεσμικές ή μη διαδικασίες, πολλαπλασιάζονται με δική σας ευθύνη τα φαινόμενα αδιαφανών και ρεβανσιστικών μετακινήσεων. Όσο δε εσείς ασχολείστε με αυτού του είδους τις «διευθετήσεις», οι εκκρεμότητες αυξάνονται και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται -για μια ακόμη φορά- σαν «παιδιά και αποπαίδια». Επομένως, είναι απολύτως φυσιολογικό, η ίδια η εφαρμογή του Οργανογράμματος και οι όποιες αλλαγές να προκαλούν περισσότερο ανησυχία παρά ενδιαφέρον και προσδοκία σχετικά με τη βελτίωση της θέσης και των συνθηκών εργασίας μας.

Αν, λοιπόν, ενδιαφέρεστε πράγματι για τις προτάσεις μας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί συνολικά η λειτουργία του ΕΦΚΑ και να μεγιστοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του, είναι δική σας ευθύνη να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον ουσιαστικού διαλόγου. Βάση αυτού του διαλόγου, όμως, δεν μπορεί παρά να αποτελούν η πραγματική και άμεση αναβάθμιση της θέσης των εργαζομένων, η επίλυση καίριων προβλημάτων της καθημερινότητας και η ικανοποίηση βασικών αιτημάτων μας. Όσο οι εργαζόμενοι παραμένουμε για σας «αόρατοι», οι προσπάθειές σας φοβούμαστε ότι θα οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα. Τονίζουμε επίσης -για ακόμη μία φορά- ότι προκειμένου να καταστεί λειτουργικά δυνατή η υλοποίηση του Οργανογράμματος, θα πρέπει να προηγηθούν η κατάρτιση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών, η απλούστευση διαδικασιών, η προώθηση ψηφιακών εργαλείων και η εκπαίδευση υπαλλήλων. Όλα αυτά δηλώνουν ότι είναι αδύνατη η λειτουργική υλοποίηση ενός παραγωγικού Οργανογράμματος χωρίς ενημέρωση και συνεργασία με τους εργαζόμενους και θεσμική εκπροσώπησή τους στις αρμόδιες επιτροπές. Διαφορετικά, όπως ήδη αναφέραμε, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η επικείμενη δυσλειτουργία των Τ.Δ., που θα κληθούν να καλύψουν αρμοδιότητες πολυάριθμων Ταμείων, να οδηγήσει σε κατακραυγή του ασφαλιστικού κοινού και υπηρεσιακές παλινωδίες.

Από το ΔΣ της ΠΟΠΟΚΠ

Εκτύπωση