Φεβ 03

3706 4-2-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6-2-19

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                        Αθήνα,4-2-2019

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                 Αρ.Πρωτ:3706                      

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

Τηλ- Fax: 2103313732

grammateia@popokp.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΟΠΟΚΠ ενόψει της Στάσης Εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 (11.00 έως λήξη του ωραρίου) για τα ΒΑΕ και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας το οποίο διεκδικεί συμμετέχοντας στην απεργιακή κινητοποίηση και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ. ΟΕΕ – τ. ΟΕΚ, καλεί όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη του χώρου να παραβρεθούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την ίδια μέρα, κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5 -7) ώρα 12.00 το μεσημέρι.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Οι μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων 9 χρόνων έβαλαν στο στόχαστρό τους συνολικά τα δικαιώματα που οι εργαζόμενοι με σκληρούς αγώνες είχαν κατοχυρώσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Εκτός από τις περικοπές στους μισθούς (με κατάργηση επιδομάτων, 13ου-14ου μισθού, πάγωμα των ωριμάνσεων και αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών), την αύξηση του ωραρίου, τον πρόσφατο περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος, μπήκαν και άλλα κεκτημένα στον προκρούστη της εφαρμογής των συμφωνηθέντων με την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Ειδικά αυτά που αντιπροσωπεύουν μια λογική κοινωνικής ευαισθησίας και πρόνοιας για τον εργαζόμενο και κοστίζουν στο κράτος και τους εργοδότες έγιναν στόχος ξηλώματος, τόσο για λόγους δημοσιονομικούς (μείωση εργατικού κόστους) όσο και για λόγους πολιτικούς-συμβολικούς (να τελειώνουμε με ό,τι παραπέμπει σε πρόνοια και φροντίδα για τη ζωή του εργαζόμενου).

Τέτοιο είναι και η ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) και το αντίστοιχο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Με την εφαρμογή του ν. 4024/11 και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που έδωσε η επιτροπή που συστάθηκε με τον ν. 3790/09 αρχίζουν οι περιορισμοί ειδικοτήτων που με προηγούμενες διατάξεις βρέθηκαν να δικαιούνται το επίδομα: η επιλογή των ειδικοτήτων περνά τώρα μέσα από επιμέρους Υπουργικές Αποφάσεις που κατηγοριοποιούν σε τρία επίπεδα τους δικαιούχους ή εγκρίνουν σταδιακά ποιοι θα ενταχθούν σε αυτούς. Η κατηγοριοποίηση των δικαιούχων δίνει τη δυνατότητα περικοπών, απλώς με την ένταξη σε χαμηλότερο επίπεδο ολόκληρων κλάδων εργαζομένων. Με το ν. 4235/14 (αρ. 67) γίνεται επανεκκίνηση για δυνατότητα ένταξης νέων στους δικαιούχους, εντός εξαμήνου.

Στο μισθολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (ν. 4354/15, αρ.18) ανανεώνεται η παροχή του επιδόματος στους δικαιούχους, αλλά ταυτόχρονα μπαίνει η απαίτηση ευθυγράμμισης με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία από 1/3/2019. Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτήν την «ευθυγράμμιση», δρομολογούν την πλήρη περικοπή του επιδόματος, σταδιακά, δεδομένου ότι αυτό δεν υπάρχει στις χώρες της ΕΕ, καθώς οι ιδιαιτερότητες και η επικινδυνότητα των επαγγελμάτων καλύπτονται, εκεί, με ειδικά μισθολόγια! 

Έτσι, με το αρ. 396 του ν. 4512/18 συστήνεται επιτροπή για την επανεξέταση, από μηδενική βάση, του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος και του χαρακτηρισμού των ΒΑΕ, για πρώτη φορά χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων. Προφανώς μπαίνουν οι βάσεις «εξευρωπαϊσμού» που σημαίνουν περικοπές της χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Άλλωστε, περικοπές του επιδόματος, ακόμα και για ειδικότητες που το δικαιούνται, έχουν ήδη ξεκινήσει, με βάση το πόσο χρόνο ανά μέρα ή μήνα ασκούν οι εργαζόμενοι επακριβώς την δουλειά που το δικαιολογεί (σε ορισμένους Δήμους, μάλιστα, οι Επίτροποι δεν εγκρίνουν τη μισθοδοσία με ολόκληρο το επίδομα, ζητώντας να υπολογιστεί αναλογικά με τις μέρες που ασκήθηκε η επικίνδυνη εργασία!), ενώ «παιχνίδι γίνεται» και με το σε ποιες άδειες μπορεί να λαμβάνει το επίδομα ο δικαιούχος (π.χ. αρ. 54 του ν. 4384/16).

Η σημασία της πρόνοιας για τις επιπτώσεις που έχει η εργασία στη σωματική ακεραιότητα και την ψυχική υγεία των εργαζομένων αναβαθμίζεται στην εποχή μας, καθώς οι χώροι εργασίας του δημοσίου γίνονται, ολοένα και περισσότερο, ανθυγιεινοί και επιβαρυντικοί για το σύνολο των υπηρετούντων, ενώ και ο ίδιος ο υπαλληλικός πληθυσμός γερνάει και μειώνεται, την ίδια ώρα που ο φόρτος της δουλειάς και η εντατικοποίηση αυξάνονται. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα εργατικά ατυχήματα στο δημόσιο και ειδικότερα στο χώρο των ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και λόγω της παλαιότητας του εξοπλισμού, αλλά και λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας.

Είναι προφανές πως για τους εργαζόμενους έχει μεγάλη σημασία η πληρωμή της φθοράς τους, σωματικής και ψυχικής, λόγω της εργασίας, όσο αυτό μπορεί να γίνει, παράλληλα, ασφαλώς, με την εξασφάλιση από το κράτος όλων των αναγκαίων μέσων προστασίας, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η επιβάρυνση που προκαλεί η καθημερινή τριβή με βλαβερά υλικά και επικίνδυνα εργαλεία, καθώς και η υποχρεωτική παρουσία σε περιβάλλοντα επιβαρυμένα με επιβλαβή φορτία

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Άμεση λήψη του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας όλου του προσωπικού καθαριότητας καθώς και των μαγείρων και τραπεζοκόμων που εργάζονται στους Βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.
  • Άμεση ρύθμιση, με οριστικό τρόπο, ΤΩΡΑ, για την απρόσκοπτη καταβολή του Ανθυγιεινού Επιδόματος. Καμία παράταση της εκκρεμότητας για τη μετεκλογική περίοδο.
  • Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα, έτσι όπως χορηγείται σήμερα.
  • Επέκταση του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες που το δικαιούνται και έχουν  εξαιρεθεί.
  • Επέκταση στους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, όπως και στους μόνιμους δικαιούχους.
  • Αναβάθμιση κατηγοριών από κατώτερη σε ανώτερη αιτιολογημένα, με αντίστοιχη αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος και επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ στους εργαζόμενους του Δημοσίου.
  • Πλήρη κάλυψη των εργασιακών χώρων του ελληνικού δημοσίου με τους απαραίτητους γιατρούς εργασίας και εθνικούς υπεύθυνους ασφαλείας, καθώς και τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων. Επέκταση της αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στο Δημόσιο τομέα.

                                          

Εκτύπωση PDF

Created by Siteline