Μαΐου 18

Ανακοίνωση προς κ. Κατρούγκαλο

Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π  ΠΟΣΕ-ΙΚΑ
Πανεπιστημίου 67 Αθήνα 10564 Στουρνάρη 30 Αθήνα τ.κ.104 33
 τηλ : 2103313732 – 2103314570 Τηλ .: 2105246822 -2105243714
 fax: 2103314179 fax : 2105227466
 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.popokp.gr www.poseika.gr

popokpΑθήνα,28-4-2015

Αρ. Πρωτ: 3433 

ΠΡΟΣ:
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
κο Γ. Κατρούγκαλο
ΚΟΙΝ:
ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
κο Δ.Στρατούλη


κε Υπουργέ σας καταθέτουμε την παρακάτω διάταξη για προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρακάτω διάταξη επανασυστήνονται θέσεις και κλάδοι, όπως και θέσεις προσωπικού των Ασφαλιστικών Ταμείων, που καταργήθηκαν με την παρ.1 του αρ. 90 του Ν.4172/2013. Η αναγκαιότητα επιστροφής των εργαζομένων αυτών στις θέσεις των ασφαλιστικών ταμείων, που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα βασίζεται στην τεράστια έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει στις υπηρεσίες αυτές, στις μεγάλες καθυστερήσεις εξυπηρέτησης των πολιτών στα ζητήματα πχ απονομής σύνταξης, άλλων παροχών κλπ, καθώς και στην εξειδίκευση, που έχουν στα ζητήματα αυτά οι εργαζόμενοι αυτοί.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

1. Στην παρ. 1 του αρ. 18 του Σχεδίου Νόμου προστίθεται περ. δ ως ακολούθως:

«δ) Επανασυστήνονται οι θέσεις και κλάδοι, όπως και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του προσωπικού των Ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) που καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν.4172 (Α΄167)».

2. Στο τέλος παρ. 2 του ως άνω άρθρου προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Υπάλληλοι της περ. δ της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε τελικούς πίνακες διάθεσης, δύνανται να δηλώσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στη Δ/νση Προσωπικού / Διοικητικού του φορέα υποδοχής, εντός 10 ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, ότι επιθυμούν να μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών.»

 

Για τα Διοικητικά Συμβούλια

ΠΟΠΟΚΠ          ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

Εκτύπωση PDF

Created by Siteline