Νοεμ 01

Εξώδικο Απεργίας

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

Τηλ: 21033137322103314570

Fax: 2103314179

grammateia@popokp.gr

Αθήνα, 30-10-2014  

Αρ. Πρωτ: 3415  

 

adedyΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 67, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

ΠΡΟΣ

 

  1. Τον Υπουργό Εργασίας, κ. Ιωάννη Βρούτση
  2. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα

……………………………………………………………………………………….

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΟΚΠ, σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 29 Οκτωβρίου 2014 διαμαρτυρόμενο για την αντισυνταγματική διαδικασία αξιολόγησης βάσει των διατάξεων του ν.4250/2014, την οποία προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και στον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων, που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 42 του ν.4250/2014,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

 

  1. Την συνέχιση της προκήρυξης Απεργίας – «Αποχής»:
  1. από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εκπροσωπούνται από την ΠΟΠΟΚΠ και στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:

(α)  από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.

(β)  από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ)  από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ)  από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε)  από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).

(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις    

       Διοικητικού/Προσωπικού κλπ

ii)    από όλες τις διαδικασίες, που σχετίζονται με τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων, που διενεργείται βάσει του άρθρου 42 του ν.4250/2014.

Η απεργία θα εκκινήσει την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 , ημέρα κοινοποίησης της εξώδικης δήλωσης της Ομοσπονδίας στα αρμόδια Υπουργεία, με την οποία γνωστοποιείται το περιεχόμενο της απόφασης αυτής και τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα, προς αυτούς στους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώσιν τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ

Εκτύπωση PDF

Created by Siteline