Σεπ 30

Εξώδικο Απεργίας

popokpΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

Τηλ: 21033137322103314570

Fax: 2103314179

grammateia@popokp.gr

Αθήνα, 30-9-2014  

Αρ. Πρωτ: 3408   

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 67, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

ΠΡΟΣ

  1. Τον Υπουργό Εργασίας, κ. Ιωάννη Βρούτση
  2. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα

********

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΟΚΠ, στην τακτική συνεδρίαση του στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 διαμαρτυρόμενο για την αντισυνταγματική διαδικασία αξιολόγησης βάσει των διατάξεων του ν.4250/2014, την οποία προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και στον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων, που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 42 του ν.4250/2014,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

  1. Την συνέχιση της προκήρυξης Απεργίας – «Αποχής»:
  2. από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εκπροσωπούνται από την ΠΟΠΟΚΠ και στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.

(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).

(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ

ii) από όλες τις διαδικασίες, που σχετίζονται με τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων, που διενεργείται βάσει του άρθρου 42 του ν.4250/2014.

Η απεργία θα εκκινήσει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2014, ημέρα κοινοποίησης του εξωδίκου δηλώσεως της Ομοσπονδίας στα αρμόδια Υπουργεία, δια της οποίας γνωστοποιείται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2014.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτω νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ                                    ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ

 

Εκτύπωση PDF

Created by Siteline