Αυγ 29

Ανακοίνωση για Δ.Ε.Θ.

popokpΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα , 28-8-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ . Πρωτ : 3401

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

Τηλ : 21033137322103314570

Fax : 2103314179

Αθήνα , 28-8-2014
Αρ . Πρωτ : 3401

Προς : Συλλόγους - Μέλη μας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει των αγωνιστικών κινητο π οιήσεων και των λοι π ών π αρεμβάσεων των Συνδικάτων π ου θα π ραγματο π οιηθούν , με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις 5 & 6 του Σε π τέμβρη , η ΠΟΠΟΚΠ καλεί όλους τους π ρωτοβάθμιους Συλλόγους να δραστηριο π οιηθούν π ρος την κατεύθυνση της ενημέρωσης και της κινητο π οίησης των συναδέλφων με α π οκορύφωμα τη μαζική συμμετοχή τους στο κεντρικό συλλαλητήριο της π λατείας Αριστοτέλους .

Εργαζόμενοι , συνταξιούχοι , άνεργοι , νέοι και νέες , όλοι μαζί μια γροθιά , οφείλουμε να δώσουμε βροντερό π αρόν και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας στην π ιο κρίσιμη π ερίοδο για το π αρόν και το μέλλον το δικό μας και των π αιδιών μας .

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ           ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ

Εκτύπωση PDF

Created by Siteline