Φεβ 18

Ανακοίνωση ΠΟΠΟΚΠ για Σχέδιο Νόμου Υπ. Διοικ. Μετ.

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τηλ: 21033137322103314570

Fax: 2103314179

grammateia@popokp.gr

Αθήνα, 17-2-14    

popokp

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η καθιέρωση του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού σαν άμεσος μηχανισμός υποταγής, διαιώνισης πελατειακών πρακτικών και βέβαια χιλιάδων διαθεσιμοτήτων και απολύσεων αποτελούν την ουσία του σχεδίου νόμου   «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πέρα από την ανορθολογική και καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα κατάργηση φορέων και την άμεση απόλυση του προσωπικού τους, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ορίζει μεταξύ άλλων τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να αξιολογούνται στην κλίμακα βαθμών (με τους βαθμούς 9 ως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με τους βαθμούς 7 ως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με τους βαθμούς 1 ως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων).

Η κατανομή όμως αυτή θα γίνεται από τον Γ.Διευθυντή με βάση την γενικότερη πολιτική που προωθεί η κυβέρνηση και η κάθε υπηρεσία, δηλαδή εάν ένα τμήμα έχει αντικείμενο που δεν ενδιαφέρει την γενικότερη πολιτική, μπορεί ο αριθμός των υπαλλήλων που θα αξιολογηθεί με μέτριο βαθμό, να είναι μεγαλύτερος από έναν άλλο και οι υπάλληλοι αυτοί να είναι και οι πρώτοι υποψήφιοι για διαθεσιμότητα – απόλυση.

Δεν υπάρχουν πουθενά αντικειμενικά, συμφωνημένα και μετρήσιμα κριτήρια αλλά υποκειμενική αξιολόγηση των προϊσταμένων, γεγονός που αφήνει μεγάλα περιθώρια αυθαιρεσίας ευνοώντας τους «αρεστούς» και αδικώντας τους άξιους.

Μειώνοντας τους αξιολογητές, ουσιαστικά καταργείται ο συγκριτικός χαρακτήρας της αξιολόγησης και διευκολύνεται η «εμπλοκή» και η «παρέμβαση» της πολιτικής εξουσίας στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.

Η ρύθμιση αυτή λοιπόν δεν ευτελίζει μόνο κάθε έννοια αξιολόγησης, αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα ανηλεούς ανταγωνισμού μεταξύ των υπαλλήλων, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει…

Είμαστε δε η πρώτη χώρα του κόσμου στην οποία θέλουν να την εφαρμόσουν, με εξαίρεση ίσως κάποιες στυγνές ιδιωτικές εργοδοσίες των κάτεργων της Άπω Ανατολής.

Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, οφείλουμε να αντισταθούμε στη λεηλασία του Δημοσίου και να υπερασπιστούμε βασικές αξίες όπως είναι το κράτος πρόνοιας και τα εργασιακά δικαιώματα.

Αυτό δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και δεν υπερασπιζόμαστε με αυτό τον τρόπο το σημερινό Δημόσιο και τα προβλήματα που έχει.

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε πολίτη στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική πρόνοια.

Υπερασπιζόμαστε την ανάγκη ενός αναβαθμισμένου Δημοσίου το οποίο μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για την ανάπτυξη της χώρας, το οποίο βέβαια πρέπει να στελεχωθεί, να ενισχυθεί οικονομικά και οργανωτικά και να λειτουργήσει με αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες.

Οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε καταστροφή και την οικονομία και την κοινωνία.

          

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ                               ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ

Εκτύπωση PDF

Created by Siteline